PEPPERL+FUCHS priemyselná automatizácia,
senzory, monitorovacie jednotky - FA,

procesná automatizácia, hladinové senzory, oddelovacie jednotky, aj do Ex prostredia - PA

Honeywell snímače,
bezpečnostná a spínacia technika,
domov a bývanie

REER bezpečnostné svetelné závory,
bezpečnostné relé

TECO frekvenčné meniče

TECO Westinghouse motory

COMEPI bezpečnostné, koncové a nožné spínače

HIRT precizné indukčnostné snímače vzdialenosti

ZPA snímače teploty

Monitoring strojov a výroby
Zákaznicky orientované riadiace systémy
( podľa požiadaviek zákazníka )

Automatizácia a elektronizácia zariadení,
liniek i tvárniacich strojov

Rekonštrukcie el. časti obrábacích strojov
( projekt, dodávka, uvedenie do prevádzky )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod